Vòng bi hiệu NTN

Nhãn hiệu NTN
Qui cách :Bạc đạn tròn từ 6000-6900 (Nắp bít sắt-Nắp bít nhựa)
                                            600-698 (Bít sắt-Bít nhựa)
Loại hàng:Tồn Kho nắp bít sắt (zz).nắp bít nhựa(2RS.DDU),không có nắp
                Bạc đạn côn
                Bạc đạn chà
                Bạc đạn chịu nhiệt và tốc độc cao từ 7202C-7906C
                Bạc đạn xe ô tô.Xe nâng
                Bạc đạn sử dụng Motor
               Xuất xứ :JAPAN
Liên hệ
Nhãn hiệu NTN
Qui cách :Bạc đạn tròn từ 6000-6900 (Nắp bít sắt-Nắp bít nhựa)
                                            600-698 (Bít sắt-Bít nhựa)
Loại hàng:Tồn Kho nắp bít sắt (zz).nắp bít nhựa(2RS.DDU),không có nắp
                Bạc đạn côn
                Bạc đạn chà
                Bạc đạn chịu nhiệt và tốc độc cao từ 7202C-7906C
                Bạc đạn xe ô tô.Xe nâng
                Bạc đạn sử dụng Motor
               Xuất xứ :JAPAN