Vòng bi bạc đạn hiệu NSK

Nhãn hiệu NSK
Qui cách :Bạc đạn tròn từ 6000-6900
                                         600-698
Loại hàng:Tồn Kho nắp bít sắt (zz).nắp bít nhựa(2RS.DDU),không có nắp
               Bạc đạn côn
               Bạc đạn chà
               bạc đạn chịu nhiệt và tốc độc cao từ 7202C-7906C
               Bạc đạn xe ô tô.Xe nâng
               Bạc đạn sử dụng Motor
Liên hệ Liên hệ
Nhãn hiệu NSK
Qui cách :Bạc đạn tròn từ 6000-6900
                                         600-698
Loại hàng:Tồn Kho nắp bít sắt (zz).nắp bít nhựa(2RS.DDU),không có nắp
               Bạc đạn côn
               Bạc đạn chà
               bạc đạn chịu nhiệt và tốc độc cao từ 7202C-7906C
               Bạc đạn xe ô tô.Xe nâng
               Bạc đạn sử dụng Motor