Bạc đạn vòng bi KYK

Nhãn hiệu KYK
Qui cách :Bạc đạn tròn từ 600- 6000-6900
Loại hàng:Tồn Kho nắp bít sắt (zz).nắp bít nhựa(2RS.DDU),không có nắp
Bạc đan côn
Bạc đạn tròn
Hàng liên doanh Nhật

 

Liên hệ
Nhãn hiệu KYK
Qui cách :Bạc đạn tròn từ 600- 6000-6900
Loại hàng:Tồn Kho nắp bít sắt (zz).nắp bít nhựa(2RS.DDU),không có nắp
Bạc đan côn
Bạc đạn tròn
Hàng liên doanh Nhật