Vòng bi bạc đạn nhãn hiệu FAG

Nhãn hiệu FAG
Qui cách :Bạc đạn tròn từ 600- 6000-6900
-Bạc đạn gối đỡ
-Bạc đạn côn
-Bạc đạn cà na
Bạc đạn chà
Loại hàng:Tồn Kho nắp bít sắt (zz).nắp bít nhựa(2RS.DDU),không có nắp
Xuất xứ:Châu Âu-Châu Á
 

 

Liên hệ
Nhãn hiệu FAG
Qui cách :Bạc đạn tròn từ 600- 6000-6900
-Bạc đạn gối đỡ
-Bạc đạn côn
-Bạc đạn cà na
Bạc đạn chà
Loại hàng:Tồn Kho nắp bít sắt (zz).nắp bít nhựa(2RS.DDU),không có nắp
Xuất xứ:Châu Âu-Châu Á