Dây rút nhựa. Dây thít nhựa

Dây rút nhựa. Dây thít nhựa.
Phú Gia Lộc chuyên cung tấp tất cả các loại dây rút nhựa, dây thít nhựa tại Đà Nẵng và toàn quốc.

Liên Hệ: 0931097080-0905348535 -mr: Bằng

Email: phugialocdn@gmail.com