Dây rút nhựa

Qui cách:100*3mm(2.5)-150*4mm(3)-200mm*5mm(4)
               250*5mm(4)-250*5mm(5)-300*5(4)-300*5mm(5)
               300*8mm(6.3)-400*8mm(6.3)-500*10mm(9)
               650*10mm(9)
màu sắc:Màu trắng-màu đen
Xuất xứ:Taiwan.China.
Liên hệ
Qui cách:100*3mm(2.5)-150*4mm(3)-200mm*5mm(4)
               250*5mm(4)-250*5mm(5)-300*5(4)-300*5mm(5)
               300*8mm(6.3)-400*8mm(6.3)-500*10mm(9)
               650*10mm(9)
màu sắc:Màu trắng-màu đen
Xuất xứ:Taiwan.China.