Dầu chống rỉ sắt và bôi trơn Bình RB7

Dầu chống rỉ sét và bôi trơn RP7 là sản phẩm được sản xuất bởi hãng Selleys, là một hỗn hợp có tác dụng chống rỉ (gỉ) sét, bôi trơn, bảo vệ kim loại chống ăn mòn,… gồm một loại dầu cao cấp dễ thấm nhờn, đươc chế tạo bằng công thức cải tiến và một hóa chất đậm đặc chống rỉ (gỉ) sét.

Giúp khởi động lại động cơ bị thấm ướt.

Làm ngưng hẳn động cơ phát ra do vật liệu bị cọ sát.

Giúp nới lỏng dễ dàng các bộ phận bị rỉ sét

Bảo vệ kim loại chống rỉ sét và ăn mòn.

Liên hệ

Dầu chống rỉ sét và bôi trơn RP7 là sản phẩm được sản xuất bởi hãng Selleys, là một hỗn hợp có tác dụng chống rỉ (gỉ) sét, bôi trơn, bảo vệ kim loại chống ăn mòn,… gồm một loại dầu cao cấp dễ thấm nhờn, đươc chế tạo bằng công thức cải tiến và một hóa chất đậm đặc chống rỉ (gỉ) sét.

Giúp khởi động lại động cơ bị thấm ướt.

Làm ngưng hẳn động cơ phát ra do vật liệu bị cọ sát.

Giúp nới lỏng dễ dàng các bộ phận bị rỉ sét

Bảo vệ kim loại chống rỉ sét và ăn mòn.