Đầu túp máy khoan

Đầu túp máy khoangđể sử dụng với các mũi khoan, mũi cắt thông thường có kích thước từ 0.6 - 6.5mm (kiểu 1)/1-10mm (kiểu 2). Khớp kết nối có các loại dành cho trục motor 3.17mm, 5mm, 6mm, 8mm,10mm.

Liên hệ

Đầu túp máy khoangđể sử dụng với các mũi khoan, mũi cắt thông thường có kích thước từ 0.6 - 6.5mm (kiểu 1)/1-10mm (kiểu 2). Khớp kết nối có các loại dành cho trục motor 3.17mm, 5mm, 6mm, 8mm,10mm.