Băng keo chiệu nhiệt

      Băng dính siêu chống nhiệt

  •  Độ dính cao, 
  •  Khả năng chịu nhiệt lớn, 
  •  Làm việc trong thời gian dài không bị biến dạng, 
  •  Giá thành sản phẩm đi đôi với chất lượng của sản phẩm
Liên hệ

      Băng dính siêu chống nhiệt

  •  Độ dính cao, 
  •  Khả năng chịu nhiệt lớn, 
  •  Làm việc trong thời gian dài không bị biến dạng, 
  •  Giá thành sản phẩm đi đôi với chất lượng của sản phẩm