Vòng bi trược SAMICK

Vòng bi trượt ống Samick có khá nhiều loại : LM5UU,LM10UU, LM 30 UU,LM 30LUU, LM 30 UUOP, LMK 30 uu, LMF 30 UU… Vòng bi trượt dạng chân đế có chân đế vuông, tròn..

Liên hệ

Vòng bi trượt ống Samick có khá nhiều loại : LM5UU,LM10UU, LM 30 UU,LM 30LUU, LM 30 UUOP, LMK 30 uu, LMF 30 UU… Vòng bi trượt dạng chân đế có chân đế vuông, tròn..