Vòng bi bạc đạn hãng KBC

Nhãn hiệu KBC
Qui cách :Bạc đạn tròn từ 600- 6000-6900
Loại hàng:Tồn Kho nắp bít sắt (zz).nắp bít nhựa(2RS.DDU),không có nắp
Bạc đan côn
Bạc đạn đũa
Bạc đạn chà
Xuất xứ:KOREA

 

Liên hệ
Nhãn hiệu KBC
Qui cách :Bạc đạn tròn từ 600- 6000-6900
Loại hàng:Tồn Kho nắp bít sắt (zz).nắp bít nhựa(2RS.DDU),không có nắp
Bạc đan côn
Bạc đạn đũa
Bạc đạn chà
Xuất xứ:KOREA