bu lông vòng

Hình dạng:Hình tròn,có đoạn ren thẳng
Qui cách có hàng từ M6-M36
Chất liệu :thép.Inox
Bước ren tham khảo M6*1.0,M8*1.25,M10*1.5,M12*1.75
                                 M14*2,M16*2
                                 M18*2.5,M20*2.5,M22*2.5
                                 M24*3,M27*3
                                 M30*3.5,M36*4
Xuất xứ:Taiwan-Malaysia

 

Liên hệ
Hình dạng:Hình tròn,có đoạn ren thẳng
Qui cách có hàng từ M6-M36
Chất liệu :thép.Inox
Bước ren tham khảo M6*1.0,M8*1.25,M10*1.5,M12*1.75
                                 M14*2,M16*2
                                 M18*2.5,M20*2.5,M22*2.5
                                 M24*3,M27*3
                                 M30*3.5,M36*4
Xuất xứ:Taiwan-Malaysia