lục giác chìm không đầu

Hình dạng:không có dầu
Tiêu chuẩn:DIN 916
Qui cách có hàng từ M3-M20
Chiều dài :từ 3mm-100mm
Cấp độ 10.9
Bước ren 0.5 -3.5 tùy theo SIZE
Bước ren tham khảo M3*0.5,M4*0.7,M5*0.8.M6*1.0
                                 M8*1.25,M10*1.5,M12*1.75
                                 M14*2,M16*2
                                 M18*2.5,M20*2.5,M22*2.5
                                 M24*3,M27*3
                                 M30*3.5,M36*4
Xuất xứ:Taiwan-Malaysia- China 
Liên hệ
Hình dạng:không có dầu
Tiêu chuẩn:DIN 916
Qui cách có hàng từ M3-M20
Chiều dài :từ 3mm-100mm
Cấp độ 10.9
Bước ren 0.5 -3.5 tùy theo SIZE
Bước ren tham khảo M3*0.5,M4*0.7,M5*0.8.M6*1.0
                                 M8*1.25,M10*1.5,M12*1.75
                                 M14*2,M16*2
                                 M18*2.5,M20*2.5,M22*2.5
                                 M24*3,M27*3
                                 M30*3.5,M36*4
Xuất xứ:Taiwan-Malaysia- China