Tắc kê nhựa

Quy cách: 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm

Tắc kê làm từ nhựa có tính năng đàn hồi, giúp cho vít bắt chính xác hơn. Các gân bên ngoài bám chắc vào vật  liệu, đảm bảo khả năng chịu tải cao.  Tắc kê đạt khả năng chịu tải tối ưu  trong bê tông và gạch đặc.  Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật ca

Liên hệ

Quy cách: 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm

Tắc kê làm từ nhựa có tính năng đàn hồi, giúp cho vít bắt chính xác hơn. Các gân bên ngoài bám chắc vào vật  liệu, đảm bảo khả năng chịu tải cao.  Tắc kê đạt khả năng chịu tải tối ưu  trong bê tông và gạch đặc.  Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật ca