Vít bắn tôn

Đinh vít bắn tôn là loại đinh được ứng dụng rộng rãi trong ngành nhôm kính và các ngành xây dựng được sử dụng để bắn các tấm tôn trần, tôn chắn công trình cực bên và đẹp.

Liên hệ

Đinh vít bắn tôn là loại đinh được ứng dụng rộng rãi trong ngành nhôm kính và các ngành xây dựng được sử dụng để bắn các tấm tôn trần, tôn chắn công trình cực bên và đẹp.