Cùm U thép gia công

Phú Gia Lộc nhận gia công tất cả các quy cách Cùm U thép tại Đà Nẵng.

Chất chiệu: thép đen 6.8.

Bạn muốn mua hoặc gia công Cùm U thép .

Liên Hệ: 0905348535 - 0931097080 -Mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com

Liên hệ Liên hệ

Phú Gia Lộc nhận gia công tất cả các quy cách Cùm U thép tại Đà Nẵng.

Chất chiệu: thép đen 6.8.

Bạn muốn mua hoặc gia công Cùm U thép .

Liên Hệ: 0905348535 - 0931097080 -Mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com