bu long kẽm ren suốt

Hình dạng:Đầu lục giác(sử dụng bằng cà lê)
Qui cách :Từ M3-M36
Chất liệu:Sắt xi kẽm trắng
Cấp độ 4.6  .5.6  8.8
Chiều dài :Từ 10mm-200mm
Bước ren tham khảo M3*0.5,M4*0.7,M5*0.8.M6*1.0
                                 M8*1.25,M10*1.5,M12*1.75,
                                 M14*2,M16*2
                                 M18*2.5,M20*2.5,M22*2.5,
                                 M24*3,M27*3
                                 M30*3.5,M36*4
Xuất xứ:Việt Nam
Liên hệ
Hình dạng:Đầu lục giác(sử dụng bằng cà lê)
Qui cách :Từ M3-M36
Chất liệu:Sắt xi kẽm trắng
Cấp độ 4.6  .5.6  8.8
Chiều dài :Từ 10mm-200mm
Bước ren tham khảo M3*0.5,M4*0.7,M5*0.8.M6*1.0
                                 M8*1.25,M10*1.5,M12*1.75,
                                 M14*2,M16*2
                                 M18*2.5,M20*2.5,M22*2.5,
                                 M24*3,M27*3
                                 M30*3.5,M36*4
Xuất xứ:Việt Nam