bu lông lục giác đầu dù

Lục giác chìm đầu dù -cấp bền 10.9

Tiêu chuẩn: ISO7380

 Đường kính: M3-M12

Chiều dài: 6mm-50mm

Bước ren tham khảo M3*0.5,M4*0.7,M5*0.8.M6*1.0
                                 M8*1.25,M10*1.5,M12*1.75
                                 M14*2,M16*2
                                 M18*2.5,M20*2.5,M22*2.5
                                 M24*3,M27*3
                                 M30*3.5,M36*4

Chất liệu :Thép(màu đen)

Xuất xứ :Taiwan-Malaysia-TQ

Liên hệ

Lục giác chìm đầu dù -cấp bền 10.9

Tiêu chuẩn: ISO7380

 Đường kính: M3-M12

Chiều dài: 6mm-50mm

Bước ren tham khảo M3*0.5,M4*0.7,M5*0.8.M6*1.0
                                 M8*1.25,M10*1.5,M12*1.75
                                 M14*2,M16*2
                                 M18*2.5,M20*2.5,M22*2.5
                                 M24*3,M27*3
                                 M30*3.5,M36*4

Chất liệu :Thép(màu đen)

Xuất xứ :Taiwan-Malaysia-TQ