ty ren mạ kẽm

Qui cách:từ M6 đến M50
Chiều dài:880mm.2000mm.3000mm
Chất liệu:Tồn kho có sẵn hàng xi kẽm trắng,Hàng thép xi kẽm
Xuất xứ:Việt nam
Qui cách:từ M6-M50
Chiều dài :1000mm.2000mm.3000mm
Bước ren tham khảo M3*0.5,M4*0.7,M5*0.8.M6*1.0
                                 M8*1.25,M10*1.5,M12*1.75
                                 M14*2,M16*2
                                 M18*2.5,M20*2.5,M22*2.5
                                 M24*3,M27*3
                                 M30*3.5,M36*4

 

Liên hệ
Qui cách:từ M6 đến M50
Chiều dài:880mm.2000mm.3000mm
Chất liệu:Tồn kho có sẵn hàng xi kẽm trắng,Hàng thép xi kẽm
Xuất xứ:Việt nam
Qui cách:từ M6-M50
Chiều dài :1000mm.2000mm.3000mm
Bước ren tham khảo M3*0.5,M4*0.7,M5*0.8.M6*1.0
                                 M8*1.25,M10*1.5,M12*1.75
                                 M14*2,M16*2
                                 M18*2.5,M20*2.5,M22*2.5
                                 M24*3,M27*3
                                 M30*3.5,M36*4