Pa Lăng xích kéo tay

  Qui cách
Cẩu hàng 1000kg(1tấn)
Cẩu hàng 2000kg(2tấn)
Cẩu hàng 3000kg(3tấn)
Cẩu hàng 4000kg(4tấn)
Cẩu hàng 5000kg(5tấn)
Cẩu hàng 6000kg(6tấn)
Cẩu hàng 7000kg(7tấn)
Cẩu hàng 8000kg(8tấn)
Cẩu hàng 9000kg(9tấn)
Cẩu hàng 10.000kg(10tấn)
Xuất xứ :Nhật-Hàn Quôc-Taiwan-Trung Quốc

Liên hệ
  Qui cách
Cẩu hàng 1000kg(1tấn)
Cẩu hàng 2000kg(2tấn)
Cẩu hàng 3000kg(3tấn)
Cẩu hàng 4000kg(4tấn)
Cẩu hàng 5000kg(5tấn)
Cẩu hàng 6000kg(6tấn)
Cẩu hàng 7000kg(7tấn)
Cẩu hàng 8000kg(8tấn)
Cẩu hàng 9000kg(9tấn)
Cẩu hàng 10.000kg(10tấn)
Xuất xứ :Nhật-Hàn Quôc-Taiwan-Trung Quốc