Dây cáp thép

Qui cách:

Loại hàng:Dây cáp thép(đen) có lớp bố

Qui cách từ phi 3mm đến phi 50mm

Chiều dài:Cắt bán theo số lượng yêu cầu

Xuất xứ:Nhật-KoreaTaiwan

 

Liên hệ
Qui cách:

Loại hàng:Dây cáp thép(đen) có lớp bố

Qui cách từ phi 3mm đến phi 50mm

Chiều dài:Cắt bán theo số lượng yêu cầu

Xuất xứ:Nhật-KoreaTaiwan