Dây Xích công nghiệp

Qui cách
Cộng sắt phi 4mm-6mm-8mm-10mm-12mm-14mm-16mm
Vòng xích chiều dài và chiều rộng theo SIZE
Màu sắc:Xi kẽm trắng & Màu đen
Xuất xứ:Mỹ-Nhật Hàn Quốc-Malaysia-Taiwan 
Liên hệ
Qui cách
Cộng sắt phi 4mm-6mm-8mm-10mm-12mm-14mm-16mm
Vòng xích chiều dài và chiều rộng theo SIZE
Màu sắc:Xi kẽm trắng & Màu đen
Xuất xứ:Mỹ-Nhật Hàn Quốc-Malaysia-Taiwan