Miếng chà đánh bóng đa năng 3M

Miếng chà nhám đa năng dạng sợi, sử dụng để làm sạch & hoàn thiện bề mặt, hiệu quả trên bề mặt nhôm & kim loại và các vật liệu khác.

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com

Liên hệ

Miếng chà nhám đa năng dạng sợi, sử dụng để làm sạch & hoàn thiện bề mặt, hiệu quả trên bề mặt nhôm & kim loại và các vật liệu khác.

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com