Giấy nhám vãi

Được thiết kế dành cho công tác mài mặt có bán kính từ 5- 19 mm, đạt được độ chính xác cao về kích thước trong các ứng dụng về chà nhám bằng vải nhám và mang đến kết quả chính xác trong quá trình tạo nhám với độ nhám trung bình và chà tinh các chi tiết đã được tạo hình.

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com

Liên hệ

Được thiết kế dành cho công tác mài mặt có bán kính từ 5- 19 mm, đạt được độ chính xác cao về kích thước trong các ứng dụng về chà nhám bằng vải nhám và mang đến kết quả chính xác trong quá trình tạo nhám với độ nhám trung bình và chà tinh các chi tiết đã được tạo hình.

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com