Đá cắt avatar

 • Nhà sản xuất AVATAR
 • Kích thước 100 x 6 x 16 mm
 • Tốc độ quay tối đa đá mài 6600rpm
 • Chế tạo bằng vật liệu cao cấp.
 • Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

  Email: phugialocdn@gmail.com

Liên hệ
 • Nhà sản xuất AVATAR
 • Kích thước 100 x 6 x 16 mm
 • Tốc độ quay tối đa đá mài 6600rpm
 • Chế tạo bằng vật liệu cao cấp.
 • Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

  Email: phugialocdn@gmail.com