đá cắt,đá mài nhãn hiệu Hải Dương

STT

Tên quy cách sản phẩm

 

Đá mài Bavia (đá phíp)

1

180.6.22

2

150.6.22

3

125.6.22

4

100.6.16

5

180.2.22

6

100.3.16

 

Đá mài Inox - Mài gang

7

180.6.22

8

150.6.22

9

125.6.22

10

100.6.16

 

Đá cắt

11

405.4.25,4

12

355.3.25,4

13

305.3.25,4

14

180.2.22

15

150.2.22

16

125.2.22

17

100.1,5.16

 

Đá cắt Inox

18

355.3.25,4

19

305.3.25,4

20

180.2.22

21

150.2.22

22

125.2.22

23

100.1,5.16

 

Đá ráp xếp

24

Cn 40 – 240 / 100

25

Cn 40 – 240 / 125

26

Cn 40 – 240 / 100

 
Nhãn hiệu Hải dương,Bosch.Anchor.Talin,Kinik
Xuất xứ Việt Nam.

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com

 

Liên hệ Liên hệ

STT

Tên quy cách sản phẩm

 

Đá mài Bavia (đá phíp)

1

180.6.22

2

150.6.22

3

125.6.22

4

100.6.16

5

180.2.22

6

100.3.16

 

Đá mài Inox - Mài gang

7

180.6.22

8

150.6.22

9

125.6.22

10

100.6.16

 

Đá cắt

11

405.4.25,4

12

355.3.25,4

13

305.3.25,4

14

180.2.22

15

150.2.22

16

125.2.22

17

100.1,5.16

 

Đá cắt Inox

18

355.3.25,4

19

305.3.25,4

20

180.2.22

21

150.2.22

22

125.2.22

23

100.1,5.16

 

Đá ráp xếp

24

Cn 40 – 240 / 100

25

Cn 40 – 240 / 125

26

Cn 40 – 240 / 100

 
Nhãn hiệu Hải dương,Bosch.Anchor.Talin,Kinik
Xuất xứ Việt Nam.

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com