relay mực nước hãn Hanyoung nux của Hàn Quốc

Rờ le mực nước FS-3 Hanyoung nux 

Công tắc mực nước FS-3 

Cảm biến mực nước Hàn Quốc 

Cảm biến mực nước 3 que, Công tắc mực nước Hàn Quốc 

Cảm biến 3 mức nước

Nguồn cung cấp: 220VAC.

Đèn chỉ thị trạng thái hoạt động

– Dễ dàng lắp đặt và gọn nhẹ
– Được sử dụng trong ngành nước nông nghiệp, nhà máy lọc nước, máy xông hơi, nồi hơi
– Nhà máy xử lý nước thải, và ứng dụng khác trong kiểm soát mực nước

Liên hệ

Rờ le mực nước FS-3 Hanyoung nux 

Công tắc mực nước FS-3 

Cảm biến mực nước Hàn Quốc 

Cảm biến mực nước 3 que, Công tắc mực nước Hàn Quốc 

Cảm biến 3 mức nước

Nguồn cung cấp: 220VAC.

Đèn chỉ thị trạng thái hoạt động

– Dễ dàng lắp đặt và gọn nhẹ
– Được sử dụng trong ngành nước nông nghiệp, nhà máy lọc nước, máy xông hơi, nồi hơi
– Nhà máy xử lý nước thải, và ứng dụng khác trong kiểm soát mực nước