Đèn báo quay tín hiệu

- Đèn quay còi hụ LTE 1101

có 3 màu: Đỏ, vàng hoặc xanh - Công dụng: Dùng làm các hệ thống báo động như: Báo hiệu sử chữa công trình, báo tín hiệu giao thông, 

Liên hệ

- Đèn quay còi hụ LTE 1101

có 3 màu: Đỏ, vàng hoặc xanh - Công dụng: Dùng làm các hệ thống báo động như: Báo hiệu sử chữa công trình, báo tín hiệu giao thông,