Hộp nối điện âm tường các loại

- Hộp bảo vệ nguồn

- Kích thước 110*110*5mm

- Chất liệu PVC chống cháy

- Loại hộp kín, có nắp đậy

Liên hệ

- Hộp bảo vệ nguồn

- Kích thước 110*110*5mm

- Chất liệu PVC chống cháy

- Loại hộp kín, có nắp đậy