Công tắc nhựa Sino

công tắc nhựa Sino chất lượng sản phẩm khá bền, kiểu dáng tương đối đẹp. Dòng công tắc có mặt hạt vuông dùng êm và nhẹ hơn mặt hạt tròn. So với giá tiền của nó thì sản phẩm hãng Sino có chất lượng khá tốt.

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com

Liên hệ

công tắc nhựa Sino chất lượng sản phẩm khá bền, kiểu dáng tương đối đẹp. Dòng công tắc có mặt hạt vuông dùng êm và nhẹ hơn mặt hạt tròn. So với giá tiền của nó thì sản phẩm hãng Sino có chất lượng khá tốt.

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com