cầu chì thủy tinh

  Cầu chì thủy tinh là cầu chì ống thủy tinh 25A 250V được lắp đặt trong Máy ép nhiệt, đấu nối nối tiếp của từ dây dẫn đến các thiết bị điện trong máy như đồng hồ, rơ le, cảm biến.

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com

Liên hệ

  Cầu chì thủy tinh là cầu chì ống thủy tinh 25A 250V được lắp đặt trong Máy ép nhiệt, đấu nối nối tiếp của từ dây dẫn đến các thiết bị điện trong máy như đồng hồ, rơ le, cảm biến.

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com