Chuông điện tử

+ Chuông điện dạng đĩa 10 in
+ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao
+ Điện áp: 220V AC
+ Âm lượng: 100 dB
+ Công dụng: dùng làm chuông báo động, báo cháy, báo giờ làm việc, học tập…

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com

Liên hệ

+ Chuông điện dạng đĩa 10 in
+ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao
+ Điện áp: 220V AC
+ Âm lượng: 100 dB
+ Công dụng: dùng làm chuông báo động, báo cháy, báo giờ làm việc, học tập…

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com