Ống thủy lực

Ống thủy lực là một bộ phận quan trọng trong các sản phẩm máy móc, thiết bị, phương tiện như xe nâng, xe cẩu, xe đào,… Ống thủy lực được sử dụng với nhiều công dụng riêng và thông thường, bấm ống thủy lực là một giai đoạn gia công tạo hình sản phẩm hoặc đây cũng là giai đoạn tu sửa ống sau khi ống đã hoạt động trong một thời gian và bị vỡ ống cần phải phục chế lại.

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com

Liên hệ

Ống thủy lực là một bộ phận quan trọng trong các sản phẩm máy móc, thiết bị, phương tiện như xe nâng, xe cẩu, xe đào,… Ống thủy lực được sử dụng với nhiều công dụng riêng và thông thường, bấm ống thủy lực là một giai đoạn gia công tạo hình sản phẩm hoặc đây cũng là giai đoạn tu sửa ống sau khi ống đã hoạt động trong một thời gian và bị vỡ ống cần phải phục chế lại.

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com