Ống dây cao áp bấm 2 đầu

Ống dây cao áp bấm 2 đầu sử dụng cho dàn chiết nạp, được sử dụng chủ yếu trong việc chiết nạp đóng chai khí cao áp như : khí oxy, khí Argon, Khí Nitơ…. Hoặc bộ sang chiết của các hệ ống góp kỹ thuật, tại nơi sử dụng, được sử dụng nhiều chai khí đến các vị trí sử dụng

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com

Liên hệ

Ống dây cao áp bấm 2 đầu sử dụng cho dàn chiết nạp, được sử dụng chủ yếu trong việc chiết nạp đóng chai khí cao áp như : khí oxy, khí Argon, Khí Nitơ…. Hoặc bộ sang chiết của các hệ ống góp kỹ thuật, tại nơi sử dụng, được sử dụng nhiều chai khí đến các vị trí sử dụng

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com