Co nối nhanh khí nén STNC

Đặc điểm:1đầu ống hơi từ phi 4mm-6mm-8mm-10mm-12mm-14mm-16mm
                 1đầu ren 6mm-9.6mm-13mm-17mm-21mm
Nhản hiệu:STNC.SANG-A.TBM-AKS-EASUN
Xuất xứ :Taiwan-Korea-China
Kí hiệu PC
Liên hệ
Đặc điểm:1đầu ống hơi từ phi 4mm-6mm-8mm-10mm-12mm-14mm-16mm
                 1đầu ren 6mm-9.6mm-13mm-17mm-21mm
Nhản hiệu:STNC.SANG-A.TBM-AKS-EASUN
Xuất xứ :Taiwan-Korea-China
Kí hiệu PC