Thanh inox 201-304-316

Chiều dài: cắt theo qui cách khách hàng
Độ rộng: 20-200mm
Độ dầy: 1.8-4.0-7.7mm
Mác thép: 304, 304L, 316, 316L, 201   
Bề mặt: BA/2B

Liên hệ

Chiều dài: cắt theo qui cách khách hàng
Độ rộng: 20-200mm
Độ dầy: 1.8-4.0-7.7mm
Mác thép: 304, 304L, 316, 316L, 201   
Bề mặt: BA/2B