Ống thép đen

Ống thép hàn đen được ứng dụng trong Thủy lợi, xây lắp các hệ thống dẫn nước, dẫn khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống chiller, đóng tàu, quảng cáo ngoài trời...

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com

Liên hệ

Ống thép hàn đen được ứng dụng trong Thủy lợi, xây lắp các hệ thống dẫn nước, dẫn khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống chiller, đóng tàu, quảng cáo ngoài trời...

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com