Van bướm điện tử

Qui cách từ 21mm-200mm
Chất liệu :Inox.gang, thép
Xuất xứ :Japan-.Korea.
Đĩa trục: Inox
Liên hệ
Qui cách từ 21mm-200mm
Chất liệu :Inox.gang, thép
Xuất xứ :Japan-.Korea.
Đĩa trục: Inox