Tay cắt gas YAMATO

- Tay cắt lớn, bóp, dùng bép cắt KOIKE

- Dùng cắt gió đá hoặc gas - ô xy

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com

Liên hệ

- Tay cắt lớn, bóp, dùng bép cắt KOIKE

- Dùng cắt gió đá hoặc gas - ô xy

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com