Silicon dạng ống chiệu nhiệt

Qui cách:Ống phi 6mm-8mm-10mm-12mm-14mm-16mm
 Chiều dài 100m/cuộn
Xuất xứ:Japan-Taiwan
Liên hệ
Qui cách:Ống phi 6mm-8mm-10mm-12mm-14mm-16mm
 Chiều dài 100m/cuộn
Xuất xứ:Japan-Taiwan