Silicon Apollo A300

Silicon Apollo A3000 là chất trám silicone cao cấp một thành phần lưu hóa axít, độ đàn hồi cao.

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com

 

Liên hệ

Silicon Apollo A3000 là chất trám silicone cao cấp một thành phần lưu hóa axít, độ đàn hồi cao.

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com