Thanh nam châm Fi25x300mm

Phú Gia Lộc cung cấp các quy cách Thanh nam châm tại Đà Nẵng.

Thanh nam châm Fi25x300mm

Lực Từ : 7000 Gauss, 9000 Gauss, 10000 Gauss...

Mua Thanh nam châm Fi25x300mm tại Đà Nẵng 

 Liên Hệ: 0931097080-0905348535 -mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com

Liên hệ Liên hệ

Phú Gia Lộc cung cấp các quy cách Thanh nam châm tại Đà Nẵng.

Thanh nam châm Fi25x300mm

Lực Từ : 7000 Gauss, 9000 Gauss, 10000 Gauss...

Mua Thanh nam châm Fi25x300mm tại Đà Nẵng 

 Liên Hệ: 0931097080-0905348535 -mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com