Nam châm đen 15 x 10 x 2.5cm

Phú Gia Lộc cung cấp tất cả các quy cách về Nam Châm.

Nam châm đen tại Đà Nẵng

Nam châm trắng vuông tại Đà Nẵng

Nam Châm Trắng tại Đà Nẵng.

Nam Châm Vĩnh cữu tại Đà Nẵng.

Nam Châm tròn tại Đà Nẵng.

Liên Hệ: 0931097080-0905348535 -mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com

Liên hệ

Phú Gia Lộc cung cấp tất cả các quy cách về Nam Châm.

Nam châm đen tại Đà Nẵng

Nam châm trắng vuông tại Đà Nẵng

Nam Châm Trắng tại Đà Nẵng.

Nam Châm Vĩnh cữu tại Đà Nẵng.

Nam Châm tròn tại Đà Nẵng.

Liên Hệ: 0931097080-0905348535 -mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com