Nam châm viên 50x15x5mm

Phú Gia Lộc cung cấp tất cả các quy cách về Nam Châm.

Nam Châm Trắng tại Đà Nẵng.

Nam Châm Vĩnh cữu tại Đà Nẵng.

Nam Châm tròn tại Đà Nẵng.

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com

Địa chỉ :Số 117, đường Nguyễn Thuật, P.Hòa An, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Liên hệ

Phú Gia Lộc cung cấp tất cả các quy cách về Nam Châm.

Nam Châm Trắng tại Đà Nẵng.

Nam Châm Vĩnh cữu tại Đà Nẵng.

Nam Châm tròn tại Đà Nẵng.

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com

Địa chỉ :Số 117, đường Nguyễn Thuật, P.Hòa An, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.