Nam châm chữ U 8x6x2mm

Phú Gia Lộc cung cấp tất cả các quy cách về Nam Châm.

Nam Châm Trắng tại Đà Nẵng.

Nam Châm Vĩnh cữu tại Đà Nẵng.

Nam Châm tròn tại Đà Nẵng.

Nam châm chữ U tại Đà Nẵng.

Liên Hệ: 0931097080 - 0905348535 -mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com

Liên hệ Liên hệ

Phú Gia Lộc cung cấp tất cả các quy cách về Nam Châm.

Nam Châm Trắng tại Đà Nẵng.

Nam Châm Vĩnh cữu tại Đà Nẵng.

Nam Châm tròn tại Đà Nẵng.

Nam châm chữ U tại Đà Nẵng.

Liên Hệ: 0931097080 - 0905348535 -mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com