Đồng hồ đo áp suất tiếp điểm 3 kim

Qui cách:Phi 80mm-100mm
Chân ren sau 13mm.17mm.21mm
Nhãn hiệu :WIKA(GERMAN)
Điện 220VDC-380VAC-30VA
Liên hệ
Qui cách:Phi 80mm-100mm
Chân ren sau 13mm.17mm.21mm
Nhãn hiệu :WIKA(GERMAN)
Điện 220VDC-380VAC-30VA