Dây curoa thương hiệu MITSUKAISHO Nhật

Qui cách:Dây trơn A-B-C
               Size:Từ A15-C300
               Xuất xứ:Nhật
Hàng tồn kho:Qui cách A-B-C
                      3V-5V-3VX-5VX
Nhãn hiệu:Mitsukaisho
Xuất xứ:JAPAN

 

Liên hệ
Qui cách:Dây trơn A-B-C
               Size:Từ A15-C300
               Xuất xứ:Nhật
Hàng tồn kho:Qui cách A-B-C
                      3V-5V-3VX-5VX
Nhãn hiệu:Mitsukaisho
Xuất xứ:JAPAN