Dây curoa thương hiệu MITSUBA Thái Lan

Qui cách:Dây trơn A-B-C
               Size:Từ A15-C300
               Dây curoa răng :3VX
Xuất xứ :Thailand (Thái Lan)
Liên hệ
Qui cách:Dây trơn A-B-C
               Size:Từ A15-C300
               Dây curoa răng :3VX
Xuất xứ :Thailand (Thái Lan)