Dây cáp điều khiển tại Đà Nẵng

Phú Gia Lộc bán tất cả các quy cách cáp chống nhiễu trên thị trường.

Số sợi  2C -3C-4C-5C-6C-7C-8C-9C-10C-12C-14C-15C-16C-đến 30C
Dây cáp đạt chất lượng Châu Âu, có giấy tờ đầy đủ.â
Mua dây cáp tín hiệu , cáp điều khiển.
Liên Hệ: 0905348535 -Mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com

Liên hệ

Phú Gia Lộc bán tất cả các quy cách cáp chống nhiễu trên thị trường.

Số sợi  2C -3C-4C-5C-6C-7C-8C-9C-10C-12C-14C-15C-16C-đến 30C
Dây cáp đạt chất lượng Châu Âu, có giấy tờ đầy đủ.â
Mua dây cáp tín hiệu , cáp điều khiển.
Liên Hệ: 0905348535 -Mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com