Dây cap điều khiển chỗng nhiễu không lưới hiệu JEMBO

Tên hàng:Dây điều khiển không chống nhiễu(không lưới)
Qui cách dây 0.5mm-0.75mm-1.25mm-2.5mm  
Số sợi  2C -3C-4C-5C-6C-7C-8C-9C-10C-12C-14C-15C-16C-đến 30C
Nhãn Hiệu tồn kho có hàng:JEMBO
                                                  
Xuất xứ :Hàng nhập khẩu INDONESIA
Liên hệ
Tên hàng:Dây điều khiển không chống nhiễu(không lưới)
Qui cách dây 0.5mm-0.75mm-1.25mm-2.5mm  
Số sợi  2C -3C-4C-5C-6C-7C-8C-9C-10C-12C-14C-15C-16C-đến 30C
Nhãn Hiệu tồn kho có hàng:JEMBO
                                                  
Xuất xứ :Hàng nhập khẩu INDONESIA